Trångforsdagen 19/8

Vid Trångforsdagen representerades slöjdarföreningen av Sonia och Ove Fredriksson.

/

 

Anita Löfstrand pratar slöjd med Ove och Sonia Fredriksson.

Rosengångsmattor i långa banor.

Prov på Ove Fredrikssons slöjdarkonst.