Skuggstickning

Under septeber månad har både dag och kvällsträffarna ägnats åt skuggstickning.

I skuggstickning stickar man vartannat var rätt och i vartannat varv växlar man räta och aviga maskor. På så sätt bildas mönster. En färg stickas i taget. Färgbytena sker i kanten av stickningen.

/

 

Ingrid Johansson, Ulla Halén, Anita Odenberg Andersson och Marianne Strandlund provar på att sticka. Framför Marianne ligger ett färdigt arbete i tekniken.

Karin Rickheden, Ulla-Inger Eriksson och Marita Welin får hjälp av dages ”fröken” Gunnel Eriksson.

Färdiga koftor stickade i tekniken skuggstickning.