Lappteknik

Margareta Silfver besökte oss och berättade om lappteknik och visade upp ett stort antal arbeten i denna teknik.

/

 

Margareta Silfver och Irene Johansson i samspråk.

Erika Johansson, Ingrid Johansson och Agneta Lennqvist beundrar ett täcke.

Irene Johansson, Rigmor Eriksson och Anita Löfstrand beundrar några av de vackra alsterna.

Bild 4 - 13 visar exempel på vad som kan göras med lappteknik.

Vi fick också vara med på ett hörn.