Karusellsocka 23/1

Årets första kvällstrivselträff ägnades åt karusellsocksstickning. Sockan lär sitta bra på foten men ser knappt ut som en socka och var inte alldeles enkel att sticka. För säkerhetsskull ägnades även dagtrivselträffen i februari åt karusellsockan.

/

 

Färdigt exemplar av en karusellsocka.

Ingrid Johansson, som var lärare för dagen berättar hur man stickar. Till höger om Ingrid sitter Marianne Strandlund, Gunnel Eriksson och Ann-Sofie Lundin.

Åsa Norén och Erika Johansson hjälps åt med stickningen.

Gunilla Andersson och Lena Hedman hjälper också varandra.

Kaffe måste man ju ha. Ulla Halén ser till att vi får det.