Dagtivselträff 8/5

Inget särskilt stod på programmet mer än att höstens program delades ut och studerades noga. Var och en ägnade sig åt egna handarbeten och pratade givetvist glatt över kaffekoppen.

/

 

Svea Gustafsson och Karin Rickheden pratar med varandra medan Gunilla Andersson har blicken åt annat håll.

Agneta Lennqvist, Yvonne Hermansson och Helena Bergström studerar höstprogrammet.

Anita Löfstrand och Marita Welin i samspråk över kaffekopparna.

Ann-Sofie Lundin och Gunnel Eriksson handarbetar.