Workshop 22/10

Workshop på utställningen Avigt och rätt – en mångfald av maskor den 22 oktober 2022.

Medlemmar demonstrerade och deltagare fick prova på att virka och kroka grytlappar, slynga snoddar samt fläta snoddar.

/

 

Gunnel Eriksson slyngar snoddar och Marianne Strandlund ”flätar” snoddar.

Slynggafflar färdiga att användas.

”Flätade” snoddar.

Virkad ”mosaikgrytlapp" på gång.

Färdig grytlapp ”mosaik”.

Krokade grytlappar.

Närbild av krokning.

Yvonne Hermansson och Karin Rickheden krokar grytlappar.