Grötfest 11/12

Den traditionella grötfesten blev flyttad till församlingshemmet Duvan eftersom Hjärtpunkten repareras.

/

 

Välkommen, glöggen är serverad...

...och matbordet är dukat.

Svea Gustafsson, Berit Wallin, Anita Johansson, Ragnhild Kristiansson, Kristina Gybrandt och Margareta Eriksson tar för sig av det som bjuds.

Hans Stenström, Maud Stenström, Gerd Hedström, Gunnel Eriksson, Ann-Sofie Lundin, Marianne Avelin, Anita Odenberg Andersson och Gittan Norman i glatt samspråk under måltiden.

Hans Stenström, Maud Stenström och Ingrid Johansson.

Samtidigt med grötfesten övade kören Kol Canto i församlingshemmet. De bjöd slöjdarföreningen på fin sång. Här är det Karin Rickheden som sjunger under Helena Aronssons ledning.

Ett varmt tack till kökspatrullen Ulla Halén, Ann-Sofie Lundin och Gunnel Eriksson som svarade för förtäringen.

Kolbäcksdalens slöjdarförening önskar alla nya och gamla medlemmar en  god jul och ett gott nytt år.