Kvällstrivselträff 17/5

En exempeltext. För att ändra till din egen text, klicka på knappen med en penna på sig. Klicka på "X-knappen" för att ta bort.

/

 

Ragnhild Kristianssonoch Yvonne Hermansson i samspråk.

Vacker mönsterstickad socka.

Ingrid Johansson, Lena Hedman, Svea Gustafsson, Marita Wilén och Sonia Fredriksson löser handarbetsproblem. 

Ann-Sofie Lundin kvastskaftsvirkar.