Tenntrådsbroderi 19/10

Seija Airaksinen ledde en dagskurs i hur man broderar med tenntråd. De nio deltagarna skulle förfärdiga var sitt armband.

/

 

Ett smakprov på Seijas produktion av armband.

Några förväntansfulla deltagare, fr v Tinna Gybrant, Gunilla Andersson, Karin Rickheden och Yvonne Hermansson.

Det gäller att få ordning på tenntråden vid start så det blir rätt.

Hur var det nu man gjorde för att få en fyrfläta?

Så där ja, nu går det riktigt bra.

 Yvonne Hermansson får assistans av Seija Airaksinen.

Flätan är klar och håller på att monteras på skinnarmbandet.

Nu är det bara benknappen och öglan att knäppa med kvar.

Några av deltagarnas arbeten (foto: GunillaAndersson)