Dagtrivselträff 5/12

Inget tema stod på programmet men stickrna klirrade för fullt och nedan kommer ett litet persongalleri.

 

/

 

Tinna Gybrant, Marita Welin och Anita Odenberg Andersson koncentrerar sig på sina arbeten.

Sonia Fredriksson och Gerd Hedström ser också ut att ha fullt fokus på sina handarbeten.

Ingrid Johansson i arbete med strumpstickorna.

Agneta Lennqvist och Anita Löfstrand med olika stickprojekt.

En till medlem som stickar, Gunnel Eriksson.

Marianne Strandlund är flitig med rundstickan.