Årsmöte 

13 mars hade Slöjdarföreningen årsmöte. Förutom sedvanliga förhandlingar inmundigades semlor till kaffet. Deltagarna fick även se bilder från året som gott.

/

 

Sonia Fredriksson förbereder mötets öppnande.

En liten pratstund. Svea Gustafsson och Ingrid Johansson. I bakgrunden, Birgitta Wolter, Gunnel Erisson och Agneta Björs.

Mötesordförande Per Rickheden.

Gunilla Andersson överlämnar en blomma till ordf. Sonia Fredriksson, som tack för det år som gått.

Agneta Björs och Karin Rickheden i samspråk under kaffet.

Gunnel Eriksson och Marianne Strandlund samtalar med varandra.

Yvonne Hermansson och Svea Gustafsson. I bakgrunden, Lena Hedman och Anita Odenber Andersson.