30-årsjubileum

30-årsjubiléet för slöjdarföreningen firades den 8 december 2021, dock ett år försenat pga Covid 19.

/

 

Gerd Hedström, Hans och Maud Stenström samt Rigmor Eriksson väntar på förtäring.

Svea Gustafsson, Margareta Eriksson, Gunnel och Ingvar Isaksson, Ove Fredriksson, Ann-Sofie och Lars-Ove Lundin samt Iréne Johansson väntar också på landgången.

Sonia Fredriksson, föreningens ordförande i 30 år berättade om vad föreningen varit med om under dessa 30 år.

Ulla Halén och Ingrid Johansson i samspråk.

Ingen fest utan lotteri. Ann-Sofie Lundin säljer lotter till Laila Johansson medan Yvonne Hermansson letar efter pengar.

Här är de fina vinsterna.

Här förbereds kaffe med god bakelse.