Kvällstrivselträff
Besök av hemslöjdskonsulent Susann Leval

/

 

  1. Hemslöjdskonsulent Susann Leval berättar om sitt arbete och hemslöjd i allmänhet

Ovanligt många kom till trivselträffen. Här lyssnar Gittan Norman,   Gunnel Isaksson  Helena Bergström, Inger Källstig, Agneta Lennqvist, Svea Gustafsson, Marianne Strandlund, Rigmor Eriksson, Annelie Johansson, Ann-Sofie Lundin, Gunnel Eriksson, Birgitta Wolter. I bakgrunden Eva Kalnins och Ulla Halén.

Lite försnack innan föredraget börjar. Anita Odenberg Andersson, Anita Johansson,

Gunilla Andersson, Ragnhild Kristiansson och Ingrid Johansson.

Susann Leval i samspråk med Birgit Olsson som har mångårig erfarenhet av hemslöjden i Västmanland.

Glada lyssnare; Gunnel Eriksson, Birgitta Wolter, Gerd Hedström och Marianne Avelin.

Ragnhild Kristiansson, Ingrid Johansson och Marianne Pettersson lyssnar.

Prat över kaffekoppen, Gunnel Eriksson Agneta Lennqvist och Helena Bergström.

Anita Löfstrand och Maj-britt Nilsson i samspråk under kaffet.

Rigmor Eriksson utnyttjar tiden som hon lyssnar till att också virka medan Eva Kalnins övervakar.

Susann demonstrerade och vi övade den urgamla slyngningstekniken.

Slynggafflar och garn i parti och minut

Slynggaffel

Susann visar vad man kan göra med slyngade snoddar. Här visar hon en kudde med slyngade öglor och med bakstycke vävt av cykelslang. I bakbrunden håller Sonia Fredriksson en slynggaffel i högsta hugg.

Material till slyngning och färdiga produkter.

Slyngad krans

Susanns träningsskor med handgjorda skosnören.

Närbild av skosnörena

Sonia visar hur man slyngar.

Sonia instruerar  Anita Löfstrand.

Maj-Britt Nilsson följer instruktionen hur man slyngar.

Full fart på slyngandet. Här är det Marianne Strandlund, Annelie Johansson, Svea Gustafsson, Ann-Sofie Lundin, Ulla Halén, Gunnel Eriksson, Birgitta Wolter, Gerd Hedström, Agneta Lennqvist, Helena Bergström, Gittan Norman och Inger Källstig som slyngar.

Susann Leval instruerar och övervakar Anita Odenberg Andersson, Anita Johansson, Gunilla Andersson och Ragnhild Kristiansson.